Sổ tay sức khỏe Covid-19

Sổ tay sức khỏe Covid-19

Sổ tay sức khỏe Covid-19 Sổ tay sức khỏe Covid-19 - Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh. Hướng dẫn bạn:
  1. Vệ sinh, khử khuẩn. 
  2. Hô hấp, vận động, 
  3. Dinh dưỡng. 
  4. Theo dõi chăm sóc tại nhà.

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn