Các "Đặc ân" mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria

Các "Đặc ân" mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria
I. Tên gọi

Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria 4 đặc ân: 

- Một là ơn làm Mẹ Thiên Chúa: (01-01: Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa) 

- Hai là ơn Hồn Xác Lên Trời: (15-08: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời) 

- Ba là ơn Đồng Trinh Trọn Đời: (22-08: Lễ Đức Mẹ Đồng Trinh) 

- Bốn là ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội: (08-12: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội) 

Trong thực tế, những tuyên tín về Mẹ Maria gồm có: tín điều Mẹ Maria Là Mẹ Thiên Chúa, tín điều Mẹ Maria Đồng Trinh Trọn Đời, tín điều Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, tín điều Mẹ Maria Lên Trời Cả Hồn Lẫn Xác, và tước hiệu Mẹ Maria Là Mẹ Giáo Hội. 

II. Nguồn gốc

1/ Tín điều Mẹ Maria Là Mẹ Thiên Chúa được Công Đồng Chung Ephêsô tuyên tín năm 431 như sau: 

“Tuyệt thông cho những ai không tuyên xưng rằng Đấng Emmanuel thực sự là Thiên Chúa, và bởi thế, Đức Trinh Nữ là Mẹ của Thiên Chúa (theotokos) (và Mẹ đã hạ sinh Ngôi Lời Thiên Chúa hóa thành nhục thể theo xác thịt)”. (DS 252). 

2/ Tín điều Mẹ Maria Đồng Trinh Trọn Đời được Công Đồng Laterano tuyên tín năm 649, như sau: 

“Khốn cho những ai không theo các vị Nghị Phụ thánh đức tuyên xưng một cách chân thực và xác định rằng Đức Maria, trinh nguyên và vô nhiễm, là Mẹ Thiên Chúa, và Mẹ đã thực sự thụ thai chính Thiên Chúa Ngôi Lời, Đấng được Thiên Chúa Ngôi Cha hạ sinh trước các kỳ thời, bởi Chúa Thánh Thần mà không cần đến hạt giống loài người, và đã sinh ra Người hoàn toàn không bị hư hại gì, tình trạng đồng trinh của Mẹ sau khi sinh con cũng không hề bị sứt mẻ”. (DS 503). 

3/ Tín điều Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được Đức Giáo Hoàng Pius IX tuyên tín bằng tông sắc Ineffabilis Deus vào ngày 08-12-1854, như sau: 

“Để vinh danh Ba Ngôi thánh thiện duy nhất, để tôn kính và hiển danh Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, để phấn khởi đức tin Công Giáo và phát triển Kitô Giáo; bằng quyền bính của Chúa Giêsu Kitô, của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và bằng thẩm quyền của mình, Tôi tuyên xưng, công bố và xác nhận rằng: tín lý cho rằng rất Thánh Nữ Trinh Maria, ngay từ giây phút đầu thai của mình, nhờ ơn sủng cùng với đặc ân chuyên nhất của Thiên Chúa toàn năng, và dựa vào công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc loài người, đã được gìn giữ vô nhiễm khỏi mọi tỳ vết của nguyên tội, là điều được Thiên Chúa mạc khải, vì thế, tất cả mọi tín hữu đều phải mạnh mẽ và liên lỉ tin tưởng”. (DS 2803). 

4/ Tín điều Mẹ Maria Lên Trời Cả Hồn Lẫn Xác được Đức Giáo Hoàng Pius XII tuyên tín bằng tông hiến Munificentissimus Deus vào ngày 01-11-1950, như sau: 

“Để tôn vinh Thiên Chúa toàn năng là Đấng đã ban muôn vàn ơn lành đặc biệt của Ngài trên Trinh Nữ Maria, để tôn kính Con Ngài là Vua muôn đời, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, để Người Mẹ cao cả của Người được hiển vinh hơn, và để toàn thể Giáo Hội hân hoan phấn khởi; bằng quyền bính của Chúa Giêsu Kitô, của các thánh tâng đồ Phêrô và Phaolô, và bằng thẩm quyền của mình, Tôi công bố, tuyên xưng và xác nhận như là một tín điều được Thiên Chúa mạc khải: Người Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Thiên Chúa, Đức Maria Trinh Nguyên, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế của mình, đã được mang lên hưởng vinh quang trên trời cả thân xác lẫn linh hồn”. (DS 3903). 

5/ Tước hiệu Mẹ Maria Là Mẹ Giáo Hội được Đức Giáo Hoàng Paul VI tuyên bố trong buổi họp Công Đồng Chung Vatican II để ban hành Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội Lumen Gentium (Ánh Sáng Muôn Dân) vào ngày 21-11-1964, như sau: 

“Khi chúng ta xét đến những liên hệ chặt chẽ gắn bó Đức Maria và Giáo Hội, như những mối liên hệ này đã được diễn đạt hết sức rõ ràng trong Hiến Chế Công Đồng này, những mối liên hệ khiến chúng ta phán quyết, trong giây phút rất long trọng này đây, đặc biệt rất thích đáng để làm mãn nguyện một ước vọng, một ước vọng chúng tôi bộc lộ ở vào lúc kết thúc buổi họp cuối này, và cũng là ước vọng của rất nhiều vị Nghị Phụ, khẩn khoản yêu cầu là trong Công Đồng đây, vai trò từ mẫu mà Đức Thánh Trinh Nữ Maria thực hiện đối với dân Kitô Giáo cần phải được công bố bằng những từ ngữ rõ ràng. Với lý do này, chúng tôi thấy rằng, trong cuộc họp công khai này, chúng tôi phải chính thức công bố tước hiệu mà Đức Trinh Nữ Maria cần được tôn kính, tước hiệu đã được đệ xin từ nhiều nơi trong Giáo Hội hoàn vũ, và cũng là một tước hiệu đối với chúng tôi đang chấp nhận và thỏa lòng cách đặc biệt; và tước hiệu này mang lại một cách xác thực tuyệt vời vị trí hiển nhiên xứng hợp với Mẹ Thiên Chúa trong Giáo Hội được Công Đồng này đã công nhận. Bởi thế, để vinh danh Đức Trinh Nữ và để chúng ta được an ủi, chúng tôi tuyên bố Rất Thánh Maria là Mẹ Giáo Hội, tức là Mẹ của toàn thể Dân Kitô Giáo, cả giáo dân lẫn mục tử, thành phần gọi Người là một Người Mẹ rất yêu dấu; và vì thế chúng tôi truyền cho toàn thể Dân Kitô Giáo hãy dâng lên Mẹ Thiên Chúa một niềm kính tôn hơn nữa và hãy nguyện cầu cùng Người bằng tên gọi rất ngọt ngào này”. (trích dịch từ “Theotokos”, by Michael O’ Carroll, C.S.Sp, Michael Glazier, Inc., third revised edition, 1988, trang 251). 

Như thế, trong 4 tín điều về Đức Maria, 2 tín điều đầu (Mẹ Thiên Chúa và Trọn đời Đồng Trinh) được Giáo Hội tuyên tín cách nhau 218 năm (431 - 649) qua 2 bản văn của 2 Công Đồng, còn 2 tín điều tiếp theo (Vô Nhiễm Nguyên Tội và Lên Trời cả hồn lẫn xác) và tước hiệu Mẹ Maria Là Mẹ Giáo Hội lại được thẩm quyền Giáo Hoàng công bố chỉ trong vòng 110 năm (từ năm 1854 - 1964). 

Trong khi hai Tín Điều Thánh Mẫu đầu tiên là tín điều Mẹ Maria Là Mẹ Thiên Chúa và tín điều Mẹ Maria Trọn Đời Đồng Trinh được Giáo Hội tuyên tín chỉ vì có lạc thuyết để bảo vệ Đức Tin Tông Truyền, bằng những thành ngữ nghiêm trọng “tuyệt thông cho những ai” hay “khốn cho những ai”, thì 2 tín điều còn lại là tín điều Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời và tước hiệu Mẹ Maria Là Mẹ Giáo Hội lại được Giáo Hội tự động công bố chỉ để mọi người “nhận biết và yêu mến Mẹ”, được diễn tả qua các thành ngữ “để tôn kính và hiển danh Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa”, hay “để Người Mẹ cao cả của Người được hiển vinh hơn” hoặc “để vinh danh Đức Trinh Nữ”. 

Theo Peter. Nguyễn Minh Tùng

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn