Đăng ký - Cộng tác

Cộng tác viên, quản trị viên
Website này phục vụ quý vị nhưng cũng là của quý vị. Nó sống được, phát triển được hay không là nhờ quý vị và cho quý vị. Vì thế, chúng tôi mời gọi quý vị cộng tác vào các đề mục hay lĩnh vực mà quý vị quan tâm, để vừa nuôi dưỡng cho nó sống bằng những bản tin quý vị gửi đến, vừa làm cho sự sống của nó ngày một dồi dào bằng những tin tức, hình ảnh phong phú hơn, tốt đẹp hơn và đầy tình bác ái của Thiên Chúa. Xem thêm...
Mác-Cô đã kể chuyện về Giêsu bằng bút chì, viết trên dấy da hay giấy cói. Chúng ta có nhiều phương tiện nhanh hơn, rộng hơn kể chuyện về Giêsu. Làm sao để Giêsu đến gặp con người qua internet, sách báo, phim ảnh..?
  1. Tham gia CỘNG TÁC đóng góp nội dung (bài viết, hình ảnh, video...) bẳng cách gửi nội dung về email: [email protected].
  2. Bạn có thể đăng ký làm CỘNG TÁC đăng bài lên website nếu bạn có thời gian và có hiểu biết về nền tảng BLOGGER cũng như rành về tin học một chút. (hãy liên hệ và để lại số điện thoại  ở from bên dưới chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể)
contact-form

Nội dung hướng dẫn đăng bài cho cộng tác viên
full-width