NHỚ VỀ NGƯỜI CHA CHUNG - CHA CỐ GIUSE LÊ ĐÌNH TRANG

 

Cha cố Giuse Lê Đình Trang (1870 - 1935)

Theo truyền khẩu, khi còn làm cha phó giáo xứ Trung Lao (1906), cha cố Giuse Lê Đình Trang được nhận nhiệm sở tại họ Nam Lạng (nay là giáo xứ Nam Lạng và lúc bấy giờ là họ lẻ của giáo xứ Trung Lao) coi sóc trong khu vực, cha thấy giáo dân nơi đây đông đảo, nơi mục vụ lại chặt hẹp. Cha đã bàn với các vị lão thành và kêu gọi giáo dân ủng hộ để xây một ngôi Thánh Đường. Bằng tài năng, sức lực và trí tuệ của cha, sự giúp đỡ của các ân nhân, cha đã lập nên ban kiến thiết, và chính cha là Tổng đốc công.

Năm 1909 các công việc thi công xây dựng ngôi Thánh Đường giáo xứ Nam Lạng (lúc bấy giờ là họ Nam Lạng, thuộc giáo xứ Trung Lao) chính thức được thực hiện.

Năm 1911 khi ngôi Thánh Đường còn chưa xây dựng xong, cha cố Giuse Lê Đình Trang nhận được bài sai của bề trên nhận nhiệm sở mới coi sóc xứ Mùi (tỉnh Thái Bình).

Năm 1915, Cha cố Giuse Lê Đình Trang một lần nữa nhận bài sai trở lại coi sóc họ Nam Lạng, Ngài lo xử lý các công việc do thi công còn tồn đọng.

Năm 1921, khi cơ sở vật chất đã ổn Cha cố Giuse đã xin cùng Đức Cha tách khỏi giáo xứ Trung Lao và thành lập giáo xứ Nam Lạng. Trong đó các họ lẻ thuộc giáo xứ bao gồm: Phú An, Ruyên Lãng, Trại Giá, Lịch Đông, Văn Lãng Nội, Văn Lãng Ngoại.
Ảnh minh họa: Giáo xứ Nam Lạng

KỂ TỪ ĐÓ... NAM LẠNG BƯỚC SANG MỘT TRANG MỚI
Hôm nay, kỷ niệm 85 năm - ngày giỗ của Cha, chúng con những người con của Nam Lạng một lần nữa xin được nhắc lại để khắc ghi công ơn của Cha. Xin thành kính dâng lên cha những lời kinh sâu sắc tự đáy lòng của những thế hệ đi sau các bậc tiền nhân, cha ông chúng con.

Tới đây, giáo xứ Nam Lạng sẽ tròn 100 tuổi (1921 - 2021) và người ta sẽ còn nhắc mãi về những gì cha đã để lại cho giáo xứ Nam Lạng chúng con.

Xin Thiên Chúa là Cha rất nhân từ qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh trả công bội hậu cho cha trên Nước Thiên Đàng.

- BTT Nam Lạng -


Bình luận

Mới hơn Cũ hơn