Linh mục Giuse Vũ Thanh Thảo (Vũ Minh Đức)

 


Ảnh thụ phong chức linh mục


Thánh lễ tạ ơn

Tên thánh, Họ & tên: GIUSE VŨ THANH THẢO (VŨ MINH ĐỨC)

Ngày sinh: 22/04/1976

Nơi sinh: Gx. Nam Lạng

Năm chịu chức linh mục: 09/06/2007

Nhiệm sở hiện nay: Giáo xứ Ấp Lũ

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn