Linh mục Vincent Vũ Đức Liêm

 

Tên thánh, Họ & tên Vinh-sơn Vũ Đức Liêm
Ngày sinh 1967
Nơi sinh Sài Gòn
Chịu chức Linh mục 2001
Nhiệm sở hiện tại Giáo xứ Tân Phú Hòa, TGP. Sài Gòn.

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn