Các thầy phó tế sẽ được chịu chức linh mục tại GP Bùi Chu

 GIẤY RAO

CÁC THẦY PHÓ TẾ SẼ ĐƯỢC CHỊU CHỨC LINH MỤC

Số: 15/2020/VTVP

Bùi Chu, ngày 10 tháng 09 năm 2020

Kính gửi Quý Cha, Quý phó tế, Quý tu sĩ, chủng sinh

Quý chức và toàn thể anh chị em tín hữu giáo phận Bùi Chu,

Theo truyền thống của Giáo Hội Công Giáo và chiếu theo Giáo luật điều 1043 và điều 1051, các ứng viên lên chức thánh được công bố cho các tín hữu biết, để hiệp thông cầu nguyện và để điều tra góp ý trước khi lãnh nhận chức thánh. Vậy ai biết những thầy trong danh sách dưới đây có điều gì bất xứng với chức linh mục, xin trình lên Toà Giám mục Bùi Chu hoặc gửi thư dán kín trước ngày 01/10/2020. Toà Giám mục không cứu xét những thư nặc danh. Dự kiến Thánh Lễ truyền chức linh mục sẽ được cử hành tại Vương cung Thánh đường Phú Nhai vào lúc 09g, thứ Bảy ngày 24/10/2020. Sau đây là danh sách các thầy phó tế:

 1. Thầy Giuse Trần Văn Biên, sinh năm 1986 tại giáo xứ Ấp Lũ, năm 2019 cho tới nay học ngoại ngữ tại Thành phố HCM.
 2. Thầy Gioan Tô Văn Dũng, sinh năm 1986 tại giáo xứ Phúc Điền, năm 2019 cho tới nay phục vụ tại giáo xứ Lác Môn.
 3. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1983 tại giáo xứ Báo Đáp, năm 2019 cho tới nay học ngoại ngữ tại Thành phố HCM.
 4. Thầy Giuse Vũ Văn Đình, sinh năm 1982 tại giáo xứ Tây Đường, năm 2019 cho tới nay phục vụ tại giáo xứ Xuân Dương.
 5. Thầy Đaminh Vũ Văn Hiệp, sinh năm 1984 tại giáo xứ Quần Phương, năm 2019 cho tới nay phục vụ tại giáo xứ Quỹ Nhất.
 6. Thầy Gioan Baotixita Vũ Văn Khắc, sinh năm 1989 tại giáo xứ Quỹ Nhất, năm 2019 cho tới nay phục vụ tại giáo xứ Quần Cống.
 7. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Lãm, sinh năm 1985 tại giáo xứ Quần Liêu, năm 2019 cho tới nay học ngoại ngữ tại Thành phố HCM.
 8. Thầy Giuse Hoàng Văn Lợi, sinh năm 1986 tại giáo xứ Liên Phú, năm 2019 cho tới nay phục vụ tại giáo xứ Liễu Đề.
 9. Thầy Giuse Phạm Văn Phi, sinh năm 1986 tại giáo xứ Giáp Phú, năm 2019 cho tới nay phục vụ tại giáo xứ Quần Phương.
 10. Thầy Giuse Vũ Văn Phong, sinh năm 1984 tại giáo xứ Nam Lạng, năm 2019 cho tới nay phục vụ tại giáo xứ An Bài.
 11. Thầy Vinhsơn Ngô Văn Quyến, sinh năm 1981 tại giáo xứ Xuân Dục, năm 2019 cho tới nay phục vụ tại giáo xứ Sa Châu.
 12. Thầy Giuse Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1985 tại giáo xứ Trình Xuyên, Tổng Giáo phận Hà Nội, năm 2019 cho tới nay phục vụ tại giáo xứ Phú Nhai.
 13. Thầy Đaminh Lương Văn Thuyên, sinh năm 1987 tại giáo xứ Văn Giáo, năm 2019 cho tới nay phục vụ tại giáo xứ Hưng Nghĩa.
 14. Thầy Laurensô Đặng Xuân Tiến, sinh năm 1980 tại giáo xứ An Phú, năm 2019 cho tới nay phục vụ tại giáo xứ Quần Liêu.
 15. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1987 tại giáo xứ Liên Phú, năm 2019 cho tới nay phục vụ tại giáo xứ Phạm Pháo.
 16. Thầy Phêrô Vũ Ngọc Tuyến, sinh năm 1980 tại giáo xứ Cổ Ra, năm 2019 cho tới nay phục vụ tại giáo xứ Thức Hoá.

Nguyện xin Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban muôn ơn lành cho Quý cha, Quý phó tế, Quý tu sĩ, chủng sinh, Quý chức và toàn thể anh chị em.

Xin cầu nguyện nhiều cho tôi và cho việc xây dựng Nhà thờ Chính toà.

Tôma Vũ Đình Hiệu

Giám mục Bùi Chu

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn