Vatican cảnh cáo Trung Quốc về vấn đề tôn trọng tín lý và kỷ luật của Giáo Hội Công Giáo

VRNs (05.07.2011) – La Stampa – Rome – Tòa thánh Vatican đã ban hành một tuyên bố chống lại vụ phong Giám mục tại Lạc Sơn. Lei Shiyn, người được tấn phong giám mục ngày 29 tháng 6 không có ủy nhiệm của giáo hoàng phải hứng chịu vạ tuyệt thông “latae sententiae”.
VATICAN CITY
Lập trường của Tòa Thánh đã trở thành chính thức về vụ tấn phong giám mục của LM Paul Shiyin vào ngày thứ tư 29 tháng 6 đã được tiến hành không có sự ủy nhiệm Tông Tòa.

Tuyên bố của Vatican xác định rằng: “Linh mục Lei Shiyin, được tấn phong không có ủy nhiệm của giáo hoàng và do đó bất hợp pháp, không có thẩm quyền cai quản cộng đồng giáo phận Công giáo, và Tòa Thánh không công nhận ông là Giám mục của Giáo phận Lạc Sơn. Tuyên bố này khẳng định hiệu lực của các biện pháp trừng phạt mà ông đã tạo ra do vi phạm quy định điều 1382 của Bộ Giáo Luật. Linh mục Shiyin Lei đã được thông báo một số thời gian trước đây là ông không thể được chấp nhận bởi Tòa Thánh làm một ứng viên giám mục, do những lý do được chứng thực và rất nghiêm trọng”.
Điểm thứ hai của tài liệu đề cập đến sự kiện thực tế là “các giám mục tham dự việc tấn phong tự đặt mình vào các trừng phạt nghiêm trọng của Giáo luật, như quy định trong luật Giáo Hội (đặc biệt là bởi điều 1382 của Giáo Luật, xem Tuyên bố của Hội đồng Giáo hoàng về các Văn kiện lập pháp ngày 06 tháng sáu, 2011) “.
Cuối cùng, việc tấn phong Giám mục không có ủy nhiệm của giáo hoàng “là trực tiếp chống đối vai trò tinh thần của Đức Thánh Cha và tác hại đến sự hiệp nhất của Giáo Hội”. Tòa Thánh tuyên bố thêm rằng việc tấn phong tại Lạc Sơn là một hành động đơn phương, gây chia rẽ và, thật không may, tạo ra những căng thẳng và ly giáo trong cộng đồng Công Giáo tại Trung Quốc. Giáo Hội chỉ có thể tồn tại và phát triển trong sự hiệp nhất với Đấng làm đầu mà Giáo Hội đã giao phó, đó là Đức Giáo Hoàng, và không thể  không có sự đồng ý của Ngài, như trong trường hợp tại Lạc Sơn “.
“Việc tấn phong Giám mục tại Lạc Sơn đã gây đau buồn sâu sắc cho Đức Thánh Cha” – bản tuyên bố kết luận –  “Ngài muốn gửi một lời động viên và hy vọng đến các tín hữu thân yêu ở Trung Hoa, mời gọi họ cầu nguyện và duy trì sự hiệp nhất”.
Phạm Hương Sơn
(Nguồn: La Stampa-Rome)

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn