Lời nguyện cho Đại hội Giới trẻ Thế giới

Đức Giêsu Kitô là Bạn và là Chúa
Lời nguyện cho Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ XXVI tại MadridLạy 

Chúa Giêsu Kitô là Bạn và là Chúa chúng con,
Chúa cao cả biết bao!
Chúa đã dùng Lời Chúa và những việc Chúa đã thực hiện để mặc khải cho chúng con biết Thiên Chúa là Cha của Chúa và là Cha của chúng con, và mặc khải cho chúng con biết Ngài là Đấng cứu độ chúng con.
Chúa gọi chúng con ở với Chúa.

Chúng con muốn theo Chúa đến bất cứ nơi nào Chúa đi.
Chúng con tạ ơn Chúa đã nhập thể.
Chúa là Người Con Hằng Hữu của Chúa Cha, nhưng Chúa đã hạ mình xuống và đã làm người.
Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã chết và sống lại.
Chúa đã vâng lời Chúa Cha đến cùng và vì thế Chúa là Chúa của muôn người muôn vật.
Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn ở lại giữa chúng con trong bí tích Thánh Thể.
Sự Hiện diện, Hiến lễ và Bàn tiệc Thánh Thể của Chúa hằng mời gọi chúng con kết hiệp cùng Chúa luôn.
Chúa gọi chúng con cộng tác với Chúa.
Chúng con muốn đi đến bất cứ nơi nào Chúa sai chúng con đi để loan báo Danh Chúa, chữa lành nhân Danh Chúa, để đem mọi người anh chị em của chúng con về cùng Chúa.
Xin ban cho chúng con Thần Khí của Chúa để soi sáng và thêm sức cho chúng con.
Trên thập giá, Chúa đã ban cho chúng con Người Mẹ là Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ hằng khuyến khích chúng con làm những gì Chúa dạy.
Chúa là sự sống của chúng con. Xin cho suy tư của chúng con, tình yêu của chúng con và hành động của chúng con luôn được bắt nguồn từ chính Chúa!
Chúa là Đá Tảng của chúng con. Xin cho đức tin của chúng con nơi Chúa luôn là nền tảng vững chắc cho đời sống chúng con!
Chúng con cầu nguyện cho Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI, cho các Đức giám mục và cho tất cả những ai đang chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới sắp tới tại Madrid.
Chúng con cầu nguyện cho gia đình và bạn bè của chúng con và nhất là cho tất cả các bạn trẻ, những người sẽ có dịp biết Chúa trong cuộc gặp gỡ này, nhờ chứng tá đức tin vui tươi và vững vàng.
Chuyển dịch: Đức Thành

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn