Giáo Phận Bùi Chu


Giáo Phận Bùi Chu
1679: Ðịa Phận Ðông Ðàng Ngoài (Bùi Chu) được thiết lập
3-12-1924: được đổi tên thành Ðịa phận Bùi Chu
24/11/1960: được nâng lên bậc Giáo phận Chính tòa Bùi Chu
Diện tích: 1,350 Km2
Số giáo dân: 380,130
Số Giáo Xứ: 129
Số Linh Mục: 81
Số Nữ Tu Sĩ: 475
Chủng Sinh: 22

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn