[TRỰC TIẾP] Thánh lễ đại triều mừng Đức Maria linh hồn và xác lên trời - 10h00, ngày 15/8/2021

 [TRỰC TIẾP] : Thánh lễ Đại triều mừng Đức Maria linh hồn và xác lên trời do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên cử hành được truyền hình trực tiếp từ nhà thờ Chính tòa Hà Nội lúc 10h00, Chúa nhật ngày 15/8/2021.Bình luận

Mới hơn Cũ hơn