[TRỰC TIẾP] : Giờ lần chuỗi Mân Côi - do TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự lúc 15h00 ngày 15/8/2021

 Trong tâm tình mừng Đại lễ Đức Trinh nữ Maria Hồn Xác lên trời, Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên sẽ chủ sự giờ lần chuỗi Mân Côi trọng thể, trực tuyến từ Nhà thờ Chính toà Hà Nội, vào lúc 15h00 Chúa nhật ngày 15/8/2021, với ý nguyện xin Đức Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho cơn đại dịch Covid sớm chấm dứt.
Bình luận

Mới hơn Cũ hơn