TRỰC TIẾP : Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại La Vang ngày 15.8.2021

 Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được cử hành vào lúc 08g00 ngày 15.8.2021 tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế.Bình luận

Mới hơn Cũ hơn