Video mừng Xuân Giáp Ngọ của giáo xứ Nam Lạng

Hôm 5/2/2014, Cha Phê-rô Lương Đức Thiệu được bầu làm chủ tịch ƠN GỌI đồng hương miền Nam Ninh. Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ giáo xứ Nam Lạng.

Tho Vu

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn