Video hướng dẫn bình luận trên site Nam Lạng


Chào các bạn!
Hôm nay Nam Lạng site xin gửi tới các bạn một video nhằm hướng dẫn các bạn đăng ký, đăng nhập bằng tài khoản facebook hoặc gmail để bình luận (Comments) nhận xét trên site của Nam Lạng. Đây là video hướng dẫn các bạn lần đầu đăng nhập và bình luận. sau này sẽ có video thứ 2 hướng dẫn các bạn bình luận những lần sau như thế nào nhé!...
P/s: Bài viết này sẽ cập nhật video hướng dẫn thứ 2 là là video hướng dẫn đăng nhập bình luận những lần kế tiếp. Vì thế các bạn nhớ theo dõi nhé!

Nam Lạng
Mới hơn Cũ hơn