Giáo xứ Nam Lạng dâng hoa tháng 5/2013

Theo dõi và cập nhật các video mới nhất về Giáo Xứ Nam Lạng tại: Youtube.com/gxnamlang

Mới hơn Cũ hơn