Chuyện Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI dùng TwitterSau đây là các thông tin tổng hợp, các bài viết về Chuyện Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI dùng mạng xã hội Twitter. Mời các bạn đọc và cho ý kiến!

Bênêđictô XVI, vị giáo hoàng của kỷ nguyên số và mạng xã hội

Từ 12-12-2012, có thể tweet với Đức giáo hoàng trên Twitter

Twitter không cứu độ thế giới nhưng là một phương thức thông truyền lời chân lý

Tại sao Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI dùng Twitter?

Đức Thánh Cha đã gửi tweet đầu tiên trên Twitter
Dòng Twitter đầu tiên

Danh sách Twitter Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI dùng
Ngoài tiếng Anh [@pontifex[5] là ngôn ngữ chính, trang Twitter của Đức giáo hoàng còn bao gồm các ngôn ngữ:
- Tây Ban Nha: @pontifex_es
- Bồ Đào Nha: @pontifex_pt 
- Đức: @pontifex_de
- Ba Lan: @pontifex_pl 
- Ả rập: @pontifex_ar
- Pháp: @pontifex_fr 
Mới hơn Cũ hơn