Nhật ký tuần tĩnh tâm linh mục đoàn Giáo phận Bùi Chu - ngày thứ nhất

   Ngày tĩnh tâm thứ nhất của tuần tĩnh tâm năm linh mục đoàn giáo phận được bắt đầu với giờ kinh Phụng vụ sáng lúc 4g30, sau đó là thánh lễ, và giờ nguyện gẫm.
 

  Sau bữa điểm tâm, 7h45 các cha chụp hình lưu niệm và bắt đầu với giờ nghe giảng đầu tiên trong ngày lúc 08g. Đề tài được chọn chia sẻ sáng nay cho các cha tĩnh tâm là “Hiệp hành với ai?”. Trong bài chia sẻ, Đức cha Giuse đặt ra hai câu hỏi: Ai hiệp hành với tôi? Tôi hiệp hành với ai? Câu trả lời của Đức cha là Chúa hiệp hành với tôi mà cụ thể là Chúa Giêsu hiệp hành với tôi bằng việc nhập thể, cha sẻ mọi buồn vui của tôi, mang lấy ưu tư, lo lắng của tôi, và cuối cùng là chết cho tôi để tôi được thông phần với Ngài. Đến lượt tôi, tôi được mời gọi hiệp hành với Chúa, hiệp hành với Hội thánh, hiệp hành với giáo phận, với giám mục giáo phận, anh em linh mục đoàn, và gần hơn cả là hiệp hành với đoàn chiên được trao phó theo mẫu gương của Chúa Giêsu. Sau giờ nghe giảng, các cha sống thinh lặng để cầu nguyện cho tới 10g. Sau đó, Đức cha giáo phận dành chút thời gian để huấn đức cho các cha. 11g15 các cha đọc kinh trưa chung với nhau và sau đó là dùng cơm trưa lúc 11g30.

   Ban chiều, các cha bắt đầu tĩnh tâm lúc 14g30 với giờ kinh sách và sau đó là nghe giảng, cầu nguyện riêng tới 16g30. Đề tài buổi chiều được Đức cha chọn chia sẻ cho các cha là “Mục đích của việc hiệp hành và cách thức sống tiến trình Giáo hội hiệp hành”. Dựa trên chủ đề hiệp hành trong tài liệu của THĐGMTG, Đức cha phân tích 3 khía cạnh của việc hiệp hành là hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Lấy lại phương thế sống hiệp hành của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức cha Giuse triển khai ba việc cụ thể trong tiến trình hiệp hành là gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Ở đây, Đức cha nhấn mạnh đặc biệt đến khía cạnh phân định ý Chúa: không phải quyết định của riêng mục tử, không phải quyết định của đa số đoàn chiên, nhưng là quyết định nào phù hợp với thánh ý Chúa.

  Buổi tối, sau bữa cơm, các cha được đi dạo chuyện trò với nhau 30 phút. 19g30, quý cha lần chuỗi chung, chầu Thánh Thể, kinh phụng vụ tối, sống thinh lặng và nghỉ đêm lúc 21g30. 


  Một ngày tĩnh tâm qua đi trong bình an. Lần tĩnh tâm này các cha sống thinh lặng thật tuyệt vời. Hy vọng những giây phút sống thinh lặng bên Chúa, cùng với những chia sẻ của Đức cha giảng phòng, quý cha sẽ nhận lãnh được nhiều ơn ích thiêng liêng để trổ sinh những hoa trái thánh thiện cho chính quý cha và cho đoàn chiên sau tuần tĩnh tâm trở về. Xin mọi người hiệp ý tiếp tục cầu nguyện cho các cha sống và tận dụng thật hiệu quả tuần tĩnh tâm, tuần hồng phúc để được biến đổi nên giống Chúa Giêsu mục tử hết lòng với Giáo hội và với đoàn chiên được trao phó.

          Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn