[Trực tiếp] : Thánh lễ thứ năm tuần 23 thường niên năm B (Thánh lễ lúc 06g30 & 19g00)

[THÁNH LỄ THỨ NHẤT]  Trực tuyến : Thánh lễ thứ năm tuần 23 thường niên. Thánh lễ cử hành lúc 06g30 tại nhà thờ chính toà Sài Gòn.
[THÁNH LỄ THỨ HAI ]  Trực tuyến : Thánh lễ thứ năm tuần 23 thường niên. Thánh lễ cử hành lúc 19g00 tại nhà nhà thờ chánh toà Bà RịaBình luận

Mới hơn Cũ hơn