Thánh lễ trực tuyến | lúc 17h30 và 19h30 | LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI | ngày 15.09 |

 Thánh lễ thứ nhất : Trực tuyến thánh lễ lúc 17g30 lễ ĐỨC MẸ SẦU BI từ nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

17g00 : Lần hạt.

17g30 : Thánh lễ.Thánh lễ thứ hai : Trực tuyến thánh lễ lúc 19g30 lễ ĐỨC MẸ SẦU BI từ nhà nguyện giáo phận Thanh Hoá
Bình luận

Mới hơn Cũ hơn