Ý NGHĨA LOGO NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2017

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM. Giới thiệu Logo chính thức Năm Mục vụ Gia đình 2017 "Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân"
VIDEO TÌM HIỂU Ý NGHĨA LOGO NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2017
Video nhằm để mỗi người có cái nhìn tổng quá và hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của logo năm mục vụ gia đình 2017.

Để logo không chỉ là một biểu tượng nhưng là một hình ảnh có chiều sâu trong lòng của mỗi người và nhắc nhở mỗi người trong bằng những ý nghĩa mà logo toát lên được.

Cũng như là thông điệp trong thư chung mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi đến các Ki-to hữu trong năm mục vụ gia đình 2017: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân.Bình luận

Mới hơn Cũ hơn