Toà Thánh tái khẳng định quy định của Giáo luật về việc truyền chức giám mục

GIÁO HỘI TRUNG QUỐC
“Không được phép tiến hành bất kỳ lễ truyền chức giám mục nào mà không có sự ủy nhiệm cần thiết của Đức giáo hoàng”, đó là kết luận trong Thông cáo của ông Greg Burke, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, công bố hôm thứ Hai 7-11-2016, liên quan đến các vụ truyền chức giám mục tại Trung Quốc.


Nội dung Thông cáo như sau:
“Trong những tuần lễ gần đây, có nhiều thông tin liên quan đến những vụ truyền chức giám mục cho các linh mục của cộng đồng Giáo hội Công giáo thầm lặng tại Trung Quốc mà không được Đức giáo hoàng ủy nhiệm. Toà Thánh đã không cho phép một lễ truyền chức nào, và cũng không được thông báo chính thức về những sự kiện ấy. Nếu những lễ truyền chức giám mục ấy diễn ra, đó sẽ là vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của giáo luật. Toà Thánh mong rằng những thông tin ấy là vô căn cứ. Nếu không, sẽ phải đợi những thông tin đáng tin cậy và chứng cớ chắc chắn trước khi đánh giá đầy đủ các vụ việc ấy. Tuy nhiên, cần nhắc lại rằng không được phép tiến hành bất kỳ lễ truyền chức giám mục nào mà không có sự ủy nhiệm cần thiết của Đức giáo hoàng, dù có dựa vào những xác tín cá nhân”.
 (Vatican Radio)

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn