Giáo xứ Nam Lạng khánh Thành Tháp Chuông Và Làm Phép Bộ Chuông Mới

Ngày 21/8/2016 Giáo xứ Nam Lạng khánh Thành Tháp Chuông Và Làm Phép Bộ Chuông Mới.

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn