Video - Lễ thánh Đa Minh quan thầy đệ nhị của Giáo phận Bùi Chu 2015

Video - Lễ thánh Đa Minh quan thầy đệ nhị của Giáo phận Bùi Chu 2015
THANH LE KINH THANH DA MINH QUAN THAY DE NHI GIAO PHAN BUI CHU 2015

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn