Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 2-2015

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 2-2015
Ý Chung: Cầu cho các tù nhân. Xin cho tù nhân, cách riêng là những người trẻ, có thể xây dựng lại một cuộc sống xứng đáng. 

Ý Truyền Giáo:
 Cầu cho những đôi vợ chồng ly tán: Xin cho những đôi vợ chồng đã ly tán được cộng đoàn Kitô-hữu tiếp đón và nâng đỡ.

Cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng: Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù !

PopeFrancis-24Mar2013-02.jpg

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn