Hướng dẫn ghi danh tham dự Đại hội Thế giới các Gia đình Philadelphia 2015

Đại hội thế giới các gia đình là một sự kiện quốc tế do Hội đồng Toà Thánh về Gia đình tổ chức, gồm có cầu nguyện, học giáo lý, và những cử hành dành cho mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Đại hội nhằm mục đích củng cố mối liên kết giữa các gia đình và chứng thực rằng hôn nhân và gia đình hết sức quan trọng đối với mọi xã hội. Đại hội Thế giới các Gia đình diễn ra ba năm một lần. Năm 2012, Đại hội lần thứ VII được tổ chức tại Milano, Italia. Năm nay Đại hội lần thứ VIII diễn ra tại Philadelphia, Hoa Kỳ, từ 22 đến 27/09/2015, với chủ đề “Ơn gọi và Sứ mệnh của Gia đình trong thế giới ngày nay”.

Hôm thứ Hai 10-11-2014, trong Khoá họp Đại hội Toàn thể Mùa thu 2014 của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tại Baltimore, Đức Tổng giám mục Charles Chaput, Tổng giáo phận Philadelphia, đã thông báo: Đại hội Thế giới các Gia đình lần thứ VIII đã bắt đầu nhận ghi danh tham dự.

Việc ghi danh được thực hiện trên trang mạng của Đại hội, địa chỉ: http://www.worldmeeting2015.org

Mọi người, cá nhân hay gia đình, hoặc theo nhóm, đều có thể ghi danh tham dự.

Sau đây là bản “Hướng dẫn ghi danh” do Văn phòng Uỷ ban Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến đến các cá nhân hoặc các nhóm muốn tham dự Đại hội.
Cần lưu ý: không bắt buộc phải ghi danh đối với chương trình gặp gỡ Đức Thánh Cha – diễn ra trong hai ngày 26 và 27 tháng Chín 2015: Đức Thánh Cha sẽ tham dự Lễ hội các gia đình, một sinh hoạt liên văn hóa về đời sống gia đình trên khắp thế giới, diễn ra vào ngày thứ Bảy 26-09, và ngài sẽ cử hành Thánh lễ vào Chúa nhật 27-09. Cả hai sự kiện trên, diễn ra tại đại lộ Benjamin Franklin, dành cho tất cả mọi người.

***
HUONG DAN
1. Truy cập trang web: www.worldmeeting2015.org
2. Chọn (click) ô Register
3. Chọn Register now
4. Ghi danh:
  • Nếu ghi danh cá nhân, chọn: Go to INDIVIDUAL Registration Form
  • Nếu ghi danh theo gia đình, chọn: Go to FAMILY Registration Form
  • Nếu là linh mục, phó tế, tu sĩ, chọn: Go to CLERGY and RELIGIOUS Form
  • Nếu ghi danh theo nhóm, chọn: Go to GROUP Registration Form

Điền tên theo yêu cầu của mẫu ghi danh trên mạng.
Ví dụ: khi tên là ‘Nguyễn Văn Đình Giao’ thì ghi:
First name: Giao Van Dinh
Last name: Nguyen
5. Ở mục Demographics
– Khai những chi tiết trên trang web gồm: đánh dấu vào nhóm tuổi của mình; đánh dấu vào những Đại hội gia đình thế giới đã tham dự, nếu chưa từng tham dự thì đánh dấu vào chỗ chưa tham dự bao giờ; đánh dấu vào cỡ áo; có bệnh truyền nhiễm hay không; có cần trợ giúp đặc biệt vì khuyết tật hay không.

– Chọn ‘Other’ ở câu “If you require simultaneous interpretation…” (yêu cầu được thông dịch trực tiếp tại đại hội), rồi đánh chữ Vietnamese ngay dòng kế:
Chúng tôi ước mong, ngay cả những người sử dụng tiếng Anh lưu loát, vì lợi ích của cộng đồng người Việt Nam tham dự, tất cả nên chọn yêu cầu này.

– Ngoài ra, chọn tiếng Anh (English) để Ban tổ chức liên lạc và gởi thư xác nhận.
6. Chọn Registration option
Có 3 lựa chọn lệ phí ghi danh cho người lớn 18 tuổi trở lên:
  • Trọn gói: 325 USD
  • Gói trung bình: 250 USD (Modified package)
  • Gói căn bản: 125 USD

Theo gợi ý của những người có kinh nghiệm trước đây, nên chọn “Modified package”

7. Ghi tên người cần liên lạc trong trường hợp khẩn cấp: tên, email, điện thoại và mối liên hệ

8. Chọn mua thêm vé ăn trưa, nếu muốn, trong Optional Lunch

9. Đánh dấu vào lựa chọn phù hợp với mình về chỗ ở như khách sạn, nhà người thân...

10. Thanh toán tiền bằng thẻ Visa/ Mastercard/Discover/American Express
Sau 24 tiếng nếu chưa thanh toán tiền, việc ghi danh coi như không có giá trị.
Sau khi ghi danh sẽ được cung cấp mã số ghi danh cá nhân của mình,
cần ghi nhớ số này để liên lạc về sau.

Nếu cần Thư mời để xin Visa, trước hết phải hoàn tất thủ tục ghi danh,
sau đó bấm vào ô có chữ ‘Send Invitation Letter’;
Thư mời điện tử sẽ được gởi đến qua email của người ghi danh.
Trong trường hợp cần Thư mời bản gốc, có thể gởi email yêu cầu về địa chỉ:
Thư mời bản gốc sẽ được gửi về tận nhà theo đường bưu điện.
Nếu có nhu cầu ghi danh theo nhóm,
thì chọn Go to GROUP Registration Form để lập nhóm trước
rồi mới ghi danh cho các thành viên của nhóm.
Văn phòng Uỷ ban Mục vụ Gia đình trực thuộc HĐGMVN

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn