Giới thiệu dự án cải cách Giáo triều

Dự án tái tổ chức Giáo triều Rôma bắt đầu đi vào lộ trình:  sáng thứ Năm, ngày 12/2/2015, trước hơn 160 vị hồng y từ khắp nơi trên thế giới tụ họp tại Vatican theo lời mời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, dự án đã được giới thiệu. Mục tiêu là tăng cường phối hợp giữa các cơ quan khác nhau của Giáo triều và tính hiệu quả nhằm phục vụ Đức Thánh Cha và Giáo Hội hoàn vũ.

Trong bản báo cáo về tiến độ, Đức Giám mục Semeraro, Thư ký nhóm C9 (Hội đồng các Hồng y) có trách nhiệm giúp Đức Thánh Cha Phanxicô trong công việc cải cách nói đến việc thành lập hai cực lớn gồm nhiều ủy ban.

Chúng ta đã biết rằng ý tưởng là hợp nhất, một đàng, các Hội đồng Giáo hoàng Cor Unum, Công Lý và Hòa Bình, Di cư và Mục vụ sức khỏe vào cùng một cơ quan dành cho việc bác ái, và đàng khác, các Hội đồng về gia đình và giáo dân nằm trong cơ quan khác.

Từ nay sẽ có hai Bộ, có nghĩa là các cơ quan, không giống như các Hội Đồng giáo hoàng, được dành để xử lý các vấn đề quan trọng trong đời sống của Giáo Hội và những vấn đề lớn có thể qui định thành các sắc lệnh, chỉ thị, hướng dẫn hoặc ghi chú về giáo thuyết.

Đức cha Semeraro nhấn mạnh: vì dự án do nhóm C9 đề xuất không phải là việc tái tổ chức hành chính đơn thuần. Dự án này trả lời cho một tầm nhìn nhằm mục đích tăng cường vị thế của người giáo dân, cũng như việc dấn thân của các Kitô hữu trong các lĩnh vực bác ái và công lý. Trong bối cảnh này, một trong những cái mới chiếm vị trí quan trọng sẽ dành cho vấn đề môi trường.

Nhiều chi tiết vẫn tiếp tục thảo luận và làm rõ, như quyền độc lập của Viện Hàn lâm Giáo hoàng. Vì có vấn đề bao trùm Viện Hàn lâm sự sống trong Thánh Bộ sắp thành lập về Giáo Dân và Gia đình, và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội trong Thánh Bộ sắp thành lập cho việc bác ái, công lý và hòa bình. Vì những cấu trúc mới sẽ có điều lệ của Thánh Bộ, các Bộ này sẽ không do giáo dân điều hành, đó là xác định của cha giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh.

Hơn nữa, trái với tuyên bố trên báo chí, dự án không dự trù về việc tạo ra một công việc mới: đó là sự "điều phối của Giáo triều" chịu trách nhiệm phối hợp các cơ quan khác nhau. Chức năng này được bảo đảm bởi Đại diện Quốc vụ khanh.

Công trình đang được tiến hành, việc hoàn tất cải cách cần có thời gian. Nhưng không loại trừ một số điểm của dự án có thể được đưa vào thực hiện có lẽ tạm thời và thử nghiệm trong thời gian ngắn, trước khi hoàn thiện.

Dự án được trình bày sáng thứ Năm là kết quả không chỉ của các cuộc họp của nhóm C9 nhưng cũng đã tham vấn rộng rãi, nhất là với những người đứng đầu các ủy ban. Sau phần giới thiệu báo cáo về tiến độ của nhóm C9, các hồng y tham dự Công nghị bất thường hai ngày, đã được mời để bày tỏ quan điểm của họ và những nhận xét có thể có.

Sáng thứ Sáu, Đức Hồng Y George Pell, người đứng đầu Ban thư ký về kinh tế mới được thành lập, sẽ đọc báo cáo trước Hồng Y Đoàn.

Hiện nay, Giáo triều Rôma có chín Thánh Bộ và mười hai Hội đồng Giáo hoàng. Từ khi được bầu chọn làm Giáo Hoàng, Đức Phanxicô thành lập một Ban thư ký về kinh tế và một Hội đồng kinh tế, cũng như nhiều ủy ban, trong đó có Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên, vừa diễn ra phiên họp toàn thể đầu tiên.

Minh Sáng
(News.va)

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn