[TRỰC TIẾP] - Đức Giáo Hoàng cầu nguyện trong Madhu Sanctuary tại Sri Lanka - 2015/01/14

Starts at 3.15pm local time (10.45am CET) Pope Francis' Apostolic Journey to Sri Lanka and Philippines MARIAN PRAYER at the Sanctuary of Our Lady of the Rosary at Madhu

Giáo hoàng Francis chủ trì tại một dịch vụ cầu nguyện Marian tại khu bảo tồn của Our Lady of Rosary tại Kha, ở Sri Lanka.

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn