Suy nghĩ của một người Kitô hữu Việt Nam xa quê về "Tội dâm dục"

Sau 12 năm sống ở nước ngoài, tôi không còn nhận ra giới trẻ của Việt Nam nữa. Quan hệ tình dục trước hôn nhân thoải mái không thua gì nước ngoài. Các Ky-tô hữu cũng không có gì khác hơn người ngoại. Các bạn có biết Kinh Thánh nói gì về tội dâm dục (tình dục trước hôn nhân) không?

1) Ki-tô hữu phạm tội dâm dục thì phạm đến đền thờ của Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ phá hủy người đó
Anh em hãy tránh xa tội dâm dục. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ dâm dục thì phạm đến chính thân xác mình.
Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa,vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em (1.Cô-rinh-tô 6:18-20)

Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em (1.Cô-rinh-tô 3:16-17)

2) Người phạm tội dâm dục bảo đảm sẽ không được vào nước Thiên Chúa
Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm dục, ô uế, phóng đãng,.. ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo: những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa(Ga-lát 19:-21)
Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình(Do Thái 13:4)
Còn Xơ-đôm, Gô-mô-ra và các thành lân cận làm chuyện dâm dục như họ và chạy theo những thú vui xác thịt trái tự nhiên, thì đã phải chịu lửa đời đời làm hình phạt để nêu gương (Giu-đa 1:7)
->Nếu Ky-tô hữu nào phạm tôi dâm dục mà không hối cải và chừa thì đừng có nằm mơ được vào Nước Thiên Chúa, dù có đi nhà thờ cả đời và làm việc bố thí.

3)Thiên Chúa muốn có một dân thánh khiết, tinh sạch, thuộc quyền sở hữu của Ngài. Chúng ta đừng bắt chước người thế giới này mà phải giữ mình trong sạch và thánh khiết cho Thiên Chúa. Các bạn đừng khinh thường sự thương xót của Thiên Chúa.
Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa; xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương (1.Phê-rô 2:9-10)

Theo Trường An - Sinh viên Công Giáo Bùi Chu

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn