Ngày 22/8/2013 thầy Tooma Nguyễn Ngọc Tín được phong chức phó tế

GXNL - Ngày 22/8/2013, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Kontum sẽ phong chức phó tế và linh mục cho 5 tiến chức phó tế và 3 tiến chức linh mục Dòng Tên Việt Nam. Trong đó có người con xuất thân từ giáo xứ Nam Lạng thân yêu là thầy Tooma Nguyễn Ngọc Tín nhé! Cùng cầu nguyện cho Thầy!
Mai KhươngMới hơn Cũ hơn