Chương trình tang lễ Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám mục Bùi Chu

TOÀ GIÁM MỤC BÙI CHU
Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
--------------------
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
ĐỨC CHA GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM
GIÁM MỤC BÙI CHU

– NGHI THỨC TẨN LIỆM
sẽ được cử hành vào lúc 8g30 Chúa Nhật, ngày 18 tháng 08 năm 2013.

– LỄ VIẾNG
Chúa Nhật, ngày 18 tháng 08 năm 2013
08g30 – 14g00: Hạt Bùi Chu – Phú Nhai (9g00: Thánh lễ)
14g00 – 18g00: Hạt Kiên Chính – Tứ Trùng (15g00: Thánh lễ)

Thứ Hai, ngày 19 tháng 08 năm 2013
06g00 – 12g00: Hạt Ninh Cường – Quần Phương (9g00: Thánh lễ)
12g00 – 18g00: Hạt Báo Đáp – Tương Nam (16g00: Thánh lễ)

Thứ Ba, ngày 20 tháng 08 năm 2013
06g00 – 12g00: Hạt Đại Đồng – Thức Hoá (9g00: Thánh lễ)
12g00 – 18g00: Hạt Lạc Đạo – Liễu Đề - Quỹ Nhất (16g00: Thánh lễ)

– THÁNH LỄ AN TÁNG
8g30 thứ Tư, ngày 21 tháng 08 năm 2013
tại quảng trường nhà thờ Chính Toà Bùi Chu.

Tòa giám mục Bùi ChuMới hơn Cũ hơn