Mô hình toàn cảnh nhà nhờ, nhà xứ Giáo xứ Nam Lạng

Mô hình toàn cảnh nhà nhờ, nhà xứ Giáo xứ Nam Lạng

Đây là mô hình do bạn Vũ Thăng xây dựng. Nhìn từ trên cao xuống: Nhà thời, nhà giáo lý, nhà xứ của chúng ta thật là tuyệt vời. Trong tương lai giáo xứ sẽ còn tiếp tục tu bổ cũng như xây dựng lại nhà xứ, xây thêm các gác chuông... Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau hiệp nhất cầu nguyện xin Chúa cùng Mẹ Maria ban ơn để công việc tu bổ và xây cất sớm được hoàn thiện.

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn