Kara_Ơn gọi của ngôi sao

Hôm nay sẽ là bài hát:
Ai có nhu cầu làm karaoke thì liên hệ nhé!
Nếu có sẵn file beat (nhạc không lời) và có lời khớp nhau thì tốt!
Karaoke dual audio stream! Thanks!
Mới hơn Cũ hơn