Tâm Thư Lòng Nhân Hậu Của Cha


Một bức “Tâm Thư Lòng Nhân Hậu Của Cha”. Đọc để cảm nghiệm Lòng Thương Xót và Tình Yêu Thương tuyệt vời của Thiên Chúa là Cha Nhân Hậu dành cho mỗi người chúng ta.
TaiT

Nhấn chuột vào mũi tên chỉ xuống để tải ebook về ở dạng .pdf
Mới hơn Cũ hơn