Karaoke: Về Với Ngài

Sản phẩm made by MT nhé!
Mọi người ủng hộ.
Thanks


PS: File gốc đuôi MKV, 2 kênh âm thanh, thích hợp hát karaoke trên PC
Mới chỉnh lại chút, thêm logo
Mới hơn Cũ hơn