Hình ảnh dâng hoa dịp tuần chầu giáo xứ năm 2012

Trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục sinh, giáo xứ Nam Lạng được thay mặt giáo phận chầu Thánh thể vào Chúa Nhật thứ 5 Phục sinh. Tuần chầu năm nay cũng đúng vào tháng hoa nên vào chiều thứ 7 ngày 05.5.2012 giáo xứ tổ chức dâng hoa trước thánh lễ ban chiều.Giáo xứ năm nay có mời giáo xứ Tân Bồi, là giáo xứ mà Cha Phêrô Nguyễn Đức Long (hiện Cha là chánh xứ ta từ ngày 19.4.2012) trông coi trước khi về Nam Lạng. Dưới đây là hình ảnh rước và dâng hoa trước thánh lễ ban chiều.
Chuẩn bị rước kiệu hoa
 Hội kèn giáo xứ Tân Bồi
  
 Các đội hoa tham gia rước đông đủ

 Đoàn rước đang đi qua bờ  hồ phía Nam
    Hội trống của Tân Bồi (áo đồng phục đặc trưng của Tây Nguyên)


 Sau hội trống là các em thiếu nhi

  
 Các cụ dòng Đa minh


 Các anh chị trong hội bái hoa của giới trẻ Tân Bồi


 Hội các bái hoa của các mẹ (Tân Bồi)

 Đây là hội bái hoa của giáo xứ với các sắc màu rực rỡ

 Đoàn rước đang qua bờ hồ phía Bắc

 Kiệu hoa 

 Hội hoa các em thiếu nhi

 Hội kèn tây của Tân Bồi

 Kiệu Đức Mẹ

 Dâng hoa kính Đức Mẹ của giới trẻ Tân Bồi

 Dâng hoa kính Đức Mẹ của hội các mẹ giáo xứ Tân Bồi
 Hội hoa đồng tiến chuẩn bị dâng hoa

4 Nhận xét

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn