Cập nhật thông tin đăng ký tham gia làm cộng tác viên cho Nam Lạng

Để thuận tiện cho các bạn muốn tham gia làm cộng tác viên cho web Nam Lạng.info. Quản Trị viên đã cập nhật một số nội dung trong phần đăng ký làm cộng tác viên cho Nam Lạng.info. Mong các bạn vào đọc kỹ trước khi đăng ký làm cộng tác viên. Các bạn đã đăng ký làm ơn kiểm tra email của mình để xác nhận thư được các thành viên của Nam Lạng.info gửi tới. (Chú ý thư có thể là tài khoản mới dạng [email protected] dành cho các bạn không có gmail và thư ở dạng thư mời blogger gửi tới các bạn làn ơn click chuột vào liên kết và đăng nhập bằng gamil của bạn)


Nam Lạng

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn