DANH SÁCH CÁC CHA CHUYỂN XỨ THÁNG 4 NĂM 2012 - GIÁO PHẬN BÙI CHU    DANH SÁCH CÁC CHA CHUYỂN XỨ THÁNG 4 NĂM 2012

    STT - QUÝ DANH - ĐANG Ở - ĐỊA CHỈ - CHUYỂN ĐẾN - ĐỊA CHỈ - GIỜ - NGÀY

    1. Cha GB. Vũ Quốc Đạt - chánh xứ Ân Phú, Phú Giáo về làm Phó Chính Tòa Bùi Chu lúc 9g00 sáng ngày 18/4

    2. Cha Giuse Đỗ Văn Đường Phó Chính Tòa Xuân Ngọc về Tòa Giám Mục BC Xuân lúc 9g00 sáng ngày 18/4

    3. Cha Phêrô Đinh Trung Hiếu chánh xứ Phạm Pháo về làm chánh xứ Thuỷ Nhai lúc 9g00 sáng ngày 19/4

    4. Cha Phêrô Vũ Ngô Quý chánh xứ An Lãng về làm chánh xứ Cát Phú lúc 9g00 sáng ngày 20/4

    5. Cha Giuse Trần Quang Tuyến chánh xứ Phú Nhai về làm chánh xứ Duyên Thọ lúc 16g00 chiều ngày 18/4

    6.Cha Giuse Phan Văn Phong chánh xứ Trung Lao về làm chánh xứ Kính Danh, Nam Điền lúc 9g00 sáng ngày 18/4

    7. Cha Gioan Đinh Như Lạng chánh xứ Lý Nghĩa, Hà Dương về làm chánh xứ Cát Xuyên lúc16g00 chiều ngày 18/4

    8. Cha Giuse Trần Văn Tiển chánh xứ Thạch Bi về làm chánh xứ Trang Hậu lúc 9g00 sáng ngày 18/4

    9. Cha Giuse Lê Văn Thiên. Tân linh mục về làm Phó xứ Trực Chính, Nam Dương lúc 16g00 chiều ngày 19/4

    10. Cha Giuse Phạm Văn Bảo. Tân linh mục về làm phó xứ An Lãng lúc 16g00 chiều ngày 20/4

    11. Cha GB. Vũ Văn Vĩnh. Tân linh mục về làm phó xứ Đồng Quỹ, Giáp Nghĩa lúc 9g00 sáng ngày 19/4

    12. Cha GB. Mai Quang Tuyến chánh xứ Phú Thọ về làm chánh xứ Ân Phú, Phú Giáo lúc 16g00 chiều ngày 18/4

    13. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Tuyên chánh xứ Phú Hải về làm chánh xứ Đồng Liêu, Đồng Nhân, Đồng Nghĩa lúc 9g00 sáng ngày 18/4

    14. Cha Phaolô Nguyễn Văn Thuyên. Tân linh mục về làm phó Đồng Liêu, Đồng Nhân. Đặc trách Đồng Nghĩa - Nghĩa Lạc lúc 9g00 sáng ngày 18/4

    15. Cha Giuse Lại Văn Phú Phó xứ Liễu Đề về làm chánh xứ Cốc Thành lúc 16g00 chiều ngày 19/4

    16. Cha Đa Minh Nguyễn Kim Tiến chánh xứ Nam Trực về làm chánh xứ Ngọc Lâm lúc9g00 sáng ngày 20/4

    17. Cha Gioan Đỗ Duy Môn chánh xứ Trà Lũ về làm chánh xứ Quỹ Nhất lúc 16g00 ngày20/4

    18. Cha Vinh Sơn Vũ Thanh Tùng Phó xứ Kiên Lao về làm phó xứ Liêu Ngạn,Đặc trách Tân Bơn lúc 9g00 sáng ngày 21/4

    19. Cha GB. Trần Văn Vinh chánh xứ Đồng Quỹ, Giáp Nghĩa vè làm chánh xứ Phú Thọ lúc 9g00 sáng ngày 18/4

    20.Cha ĐaMinh Đoàn Văn Cát chánh xứ Tích Tín về làm chánh xứ Hoành Nhị lúc16g00 chiều ngày18/4

    21.Cha Giuse Vũ Thanh Thảo chánh xứ Quỹ Nhất về làm chánh xứ Trà Lũ lúc 9g00 sáng ngày 20/4

    22.Cha ĐaMinh Mai Văn Đảm chánh xứ Thuỷ Nhai về làm chánh xứ Xuân Thuỷ lúc 9g00 sáng ngày 18/4

    23. Cha Giuse Trần Văn Thiết. Tân linh mục về làm phó xứ Liên Phú lúc 16g00 chiều ngày 18/4

    24. Cha Giuse Đinh Quang Thành Phó Xương Điền,Tân An về làm chánh xứ Ninh Mỹ Hải Giang lúc16g00 ngày 19/4

    25. Cha ĐaMinh Nguyễn Văn Đại. tân linh mục về làm phó xứ Xương Điền, Tân An lúc 9g00 sáng ngày 19/4

    26. Cha Giuse Bùi Văn Bá. Phó xứ Trung Lao về làm chánh xứ Tích Tín lúc 9g00 sáng ngày 18/4

    27. Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hiến chánh xứ Kính Danh về làm chánh xứ Phú Hải Hải lúc16g00 chiều ngày 18/4

    28. Cha Micae Phạm Văn Tương chánh xứ Nam Lạng về làm chánh xứ Phạm Pháo lúc 16g00 chiều ngày 19/4

    29. Cha Giuse Phan Trung Triệu. Phó xứ Báo Đáp về làm chánh xứ Tân Bồi lúc 9g00 sáng ngày 20/4

    30. Cha Giuse Trần Minh Trí chánh xứ Trực Chính Nam Dương về làm chánh xứ Lý Nghĩa,Hà Dương lúc 9g00 sáng ngày 18/4

    31. Cha Phêrô Nguyễn Đức Long. Chánh xứ Tân Bồi về làm chánh xứ Nam Lạng lúc 9g00 sáng ngày 19/4

    32. Cha ĐaMinh Trần Ngọc Toản. Tân linh mục về làm phó xứ Nam Trực lúc 16g00 sang ngày 20/4

    33. Cha Giuse Nguyễn Văn Đàm chánh xứ Trang Hậu về làm chánh xứ Thạch Bi lúc 16g00 chiều ngày 18/4

    34. Cha Phaolô Đinh Minh Lượng chánh xứ Cốc Thành về làm Phó xứ Liễu Đề lúc 9g00 ngày 19/4

    35. Cha ĐaMinh Lê Quang Hoà. Chánh xứ Đồng Liêu, Đồng Nhân, Đồng Nghĩa - Nghĩa Lạc về làm chánh xứ Phú Nhai (Quản hạt) lúc 9g00 ngày 18/4

    36. Cha Giuse Phạm Văn Hiển. Tân linh mục về làm phó xứ Phú Nhai lúc 9g00 ngày 18/4

    37. Cha Giuse Phạm Ngọc Đồng chánh xứ Xuân Thuỷ về làm chánh xứ Trung Lao lúc 16g00 chiều ngày 18/4

    38. Cha Giuse Hoàng Quốc Vương. Tân linh mục về làm phó xứ Trung Lao lúc 16g00 chiều ngày 18/4

Xin Chúa nâng đỡ và soi sáng cho các Qúy Cha luôn mạnh khỏe để đẫn dắt Cộng Đoàn dân Chúa. A men!

2 Nhận xét

  1. hic!! nhieu cha the?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :) Đâu mà nhiều! Đây chỉ là các Cha đi coi xứ thôi... Vẫn chưa phải là tất cả. Còn nhiều nữa

      Xóa

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn