Linh mục Giuse Vũ Ngọc Tứ

Tên thánh, Họ & tên: GIUSE VŨ NGỌC TỨ 
Ngày sinh: 07/07/1976
Nơi sinh: Gx. Nam Lạng
Năm chịu chức linh mục: 02/06/2007 
Nhiệm sở hiện nay: Tòa giám mục

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn