Giáo Xứ Nam Lạng tuyệt đẹp nhìn từ Flycam

Những đoạn video Flycam được trích xuất từ video Khánh Thành Tháp Chuông Và Làm Phép Bộ Chuông Mới tại Giáo Xứ Nam Lạng - 21/8/2016 của Camera Ngọc Tiên.
[##youtube## Giáo Xứ Nam Lạng]

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn