[TRỰC TIẾP] - Đức Thánh Cha Tông Du Sri Lanka và Philippines

Starts at 8.50 am Local time (4.20am CET)
Pope Francis' Apostolic Journey to Sri Lanka and Philippines.
Welcome Ceremony at Colombo Airport.

Bắt đầu lúc 08g50 giờ địa phương (10g20 giờ Việt Nam) Thứ Ba ngày 13.01.2015

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn