Chân dung 9 tiến chức linh mục dòng Tên Việt Nam 2014

Thầy phó tế Toma Vũ Ngọc Tín, S.J - Một người con của quê hương Nam Lạng ( Hàng  bên trên thứ 3 từ trái qua phải)

Tới đây vào lúc 6 giờ sáng ngày 21.08.2014, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn sẽ truyền chức linh mục cho 9 thầy phó tế thuộc Dòng Tên Việt Nam tại Học viện thánh Giuse  – Dòng Tên Việt Nam Thủ Đức. Và dưới đây là “Chân dung 9 tiến chức linh mục Dòng Tên Việt Nam 2014.Bình luận

Mới hơn Cũ hơn