Những tháng ngày không thể quên


Những tháng ngày không thể quên!
Video Giới trẻ Nam Lạng tham dự đại hội giới trẻ Bùi Chu cùng Cha Mic Nguyễn Văn Tương
Quay phim: Quốc Vịnh
Mới hơn Cũ hơn